แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่2)

พิมพ์

แผนอัตรากำลัง3ปี 2561-2563 (ปรับปรุงครั้งที่2)

Attachments:
Download this file (1.ส่วนที่1.pdf)1.ส่วนที่1.pdf[ ]277 Kb
Download this file (10.กรอบอัตรากำลังใหม่(ปรับปรุงครั้งที่ 2).pdf)10.กรอบอัตรากำลังใหม่(ปรับปรุงครั้งที่ 2).pdf[ ]195 Kb
Download this file (11.บัญชีจัดคนลง.pdf)11.บัญชีจัดคนลง.pdf[ ]57 Kb
Download this file (12.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล.pdf)12.แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล.pdf[ ]172 Kb
Download this file (13.รายงานการประชุมแผนอัตรากำลัง3ปี2561-2563ปรับปรุงครั้งที่2.pdf)13.รายงานการประชุมแผนอัตรากำลัง3ปี2561-2563ปรับปรุงครั้งที่2.pdf[ ]2214 Kb
Download this file (14.ปกแผนอัตรากำลัง.pdf)14.ปกแผนอัตรากำลัง.pdf[ ]252 Kb
Download this file (15.สารบัญ.pdf)15.สารบัญ.pdf[ ]207 Kb
Download this file (16.ประกาศ.pdf)16.ประกาศ.pdf[ ]247 Kb
Download this file (17.หนังสือส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ครั้งที่2 2561-2563.pdf)17.หนังสือส่งประกาศใช้แผนอัตรากำลัง3ปี ครั้งที่2 2561-2563.pdf[ ]282 Kb
Download this file (2.การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ในการดำเนินการตาม.pdf)2.การวิเคราะห์สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา ในการดำเนินการตาม.pdf[ ]166 Kb
Download this file (3.ส่วนที่3.pdf)3.ส่วนที่3.pdf[ ]189 Kb
Download this file (4.โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน.pdf)4.โครงสร้างตามแผนอัตรากำลังปัจจุบัน.pdf[ ]210 Kb
Download this file (5.การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง.pdf)5.การวิเคราะห์การกำหนดตำแหน่ง.pdf[ ]169 Kb
Download this file (6.ภาระค่าใช้จ่าย.pdf)6.ภาระค่าใช้จ่าย.pdf[ ]216 Kb
Download this file (7.โครงสร้าง.pdf)7.โครงสร้าง.pdf[ ]408 Kb
Download this file (9.กรอบอัตรากำลังเดิม(ปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf)9.กรอบอัตรากำลังเดิม(ปรับปรุงครั้งที่ 1).pdf[ ]200 Kb