ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีปี ๒๕๖๓

พิมพ์

                                                                                                                                   อบต.หนองศาลา ขอประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓alt